Aktuality


Důležité upozornění

 

Ahoj nám všem J

Na základě současného dění v naší zemi ohledně Covid-19, po velmi pečlivém zvážení stran odpovědnosti, zodpovědnosti nás samých vůči ostatním, jsme se rozhodli, pro odložení sportovních aktivit našeho klubu - přístrojového, freedivingového výcviku i volného plavání, na neurčito.

Děkujeme za pochopení, věříme, že všichni chápeme toto rozhodnutí a budeme se těšit co nejdříve v naší mokré čtvrti na viděnou.

Prosíme, sledujte naše webovské stránky pro další informace.

Václav & Martin & tým

 

 

 

 Vlastní registrace do klubu pro nový akademický rok 2020/2021 

 

  Podmínky členství     

  1. Členem klubu s nárokem na čerpání veškerého námi poskytovaného servisu může být pouze ten, kdož má řádně splacen členský příspěvek v určené výši a v řádném termínu.

  

 REGISTRAČNÍ KARTU - obdržíte mailem na vyžádání od tajemníka našeho klubu - Václava  Podařila: 

 

 Členský poplatek v odpovídající výši musí být zaplacen v časové lhůtě uvedené níže, ideálně ihned po potvrzení Vaší registrace tajemníkem klubu:

 

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  U stávajících členů do 31.10. - nejpozději však do 6.11.2020, a to pro všechny členy


Po tomto datu je členský příspěvek navýšen o 300,- Kč

 

2. Blokované hodiny VPK Deep Blue: Bazén & Sauna - každá neděle vždy od 19:30 do 21:30 (případě náhlé výluky - bude avizováno skrze náš web). 

3. Výše členského příspěvku pro akademický rok 2020/2021 se nemění:

 
Studenti, mající kurz potápění v rámci TV - tedy se zápočtem: členské 1000 Kč/rok  /kurz 5.000,-Kč
                                                                                                                                  - splatný nejpozději do 31.12.2020/

Studenti - denní studium 2.000 Kč/rok    (s prokázáním studia) 
/kurz 5.500,-Kč - splatný nejpozději do 31.12.2020/       
 
Pracující a studenti jakéhokoli distančního studia 2.500 Kč/rok  /kurz 6.500,-kč - splatný nejpozději do 31.12.2020/

Manželé s dvěma dětmi mladších 15ti let 4.000 Kč/rok
 
4. 

Platby: na náš účet u KB č. 107-0938900237/0100

 

Prosíme, vždy uvádějte jako variabilní symbol RČ toho, kdo fyzicky čerpá službu. U rodinného členství pak vyberte zástupce, který se nejvíce účastní.

 Vždy také vyplňujte důvod platby – členské, kurzovné, půjčovné, do poznámek k platbě.
 

Po níže uvedeném datu již nelze členský příspěvek uhradit. Neprovedenou platbu našeho aktivního člena pak chápeme jako "

 5.                    Splatnost členského poplatku: z hlediska hospodaření spolku: nezbytné nejpozději do 6.11.2020 

zřeknutí se účasti v našich řadách v tomto roce" a budeme se těšit na viděnou třeba v sezónách příštích. Výjimka ve výši platby je stále vnímána jako ojedinělý, vysoce individuální počin. 
 
6. Kurzovné: pro P* pro tento kvalifiikační stupeň, musí být v plné výši uhrazeno nejpozději do 31.12.2020 V případě začlenění se do výcviku již v jeho v průběhu pak nejpozději do čtyř týdnů od podání přihlášky, zapsání se ke kvalifikačnímu stupni v případě studentů. V případě pracujících pak obratem při odeslání registrační přihlášky. U studentů lze tuto platbu rozložit do období dvou po sobě jdoucích měsíců. V případě vážného zdravotního problému v průběhu výcviku, nemožnosti dokončit kurz, vracíme alikvótní část kurzovného. Zde však pouze na základě potvrzení od lékaře). Ceny kurzů i veškeré další důležité informace najdete na našich webových stránkách www.deepblue.cz

Děkuji za Vaši pozornost vůči uvedenému.

Pěkné dny nám všem.

Václav Podařil - tajemník klubu
 
 
 
Teorie a praxe pro P* a P** - jaro 2021

Teoretické přednášky pro kvalifikaci CMAS P* se uskuteční na Ústavu patologické fyziologie - termíny se nyní upřesňují, budou sem dány okamžitě po ujednocení.

Místo konání:

U nemocnice 5, Praha 2, 1. patro vpravo. Bude potřeba přijít naprosto včas - vchod se poté zamyká. Počítejte 2-3 hodiny času. Témata budou tato:

Bezpečnostní a výcvikové směrnice, historie potápění, potápěčská výstroj

Fyzika pro potápěče, plánování ponorů, dekompresní tabulky

Anatomie a fyziologie, potápěčské nehody a nemoci

Teoretické přednášky pro kvalifikaci CMAS P** i zde se termíny nyní upřesňují, budou sem dány okamžitě po ujednocení. Uskuteční se na Ústavu patologické fyziologie - U nemocnice 5, Praha 2, 1. patro vpravo. Bude potřeba přijít naprosto včas - vchod se poté zamyká. Počítejte 3-4 hodiny času. Témata budou tato:

Bezpečnostní a výcvikové směrnice s důrazem na kvalifikaci P**, potápěčská výstroj

Fyzika pro potápěče

Dekomprese a plánování ponorů

Anatomie a fyziologie, potápěčské nehody a nemoci

Pak budou mít studenti pár týdnů na přípravu a poté se budou psát písemné testy (pro kvalifikaci P* i P**). S sebou budete potřebovat tužku, kalkulačku a dekompresní tabulky.

Termín praktického semináře z kardiopulmonální resuscitace bude ještě upřesněn.

Zkoušky na volné vodě:

proběhnou na lomu v Trhové Kamenici, a to od: 4.6.2021 Pátek - 9.6.2021 Středa.

 

V závislosti na počtu studentů budou utvořeny turnusy - včas komunikujte se svými instruktory pro zabránění komplikací. Pracující budou mít přednostně možnost skládat zkoušky o víkendu


 
.

.