Aktuality


Podmínky členství v novém akademickém roce 2019 - 2020

Vážení přátelé,

  Startujeme první neděli - 6.10.2019

 

Prosím, svůj zájem o členství zasílejte na můj mail, obratem Vám pošlu novou aktualizovanou registrační kartu k vyplnění.

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 

Předem děkuji a přeji krásné dny

Václav

  Cool

  1. Členem klubu s nárokem na čerpání veškerého námi poskytovaného servisu může být pouze ten, kdož má řádně splacen členský příspěvek v určené výši a v řádném termínu.

 

 Členský poplatek v odpovídající výši musí být zaplacen ihned po potvrzení / odpovědi - o příjmu a schválení registrační karty tajemníkem klubu

 

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  U stávajících členů do 18.10. - nejpozději však do 1.11.2019

 Po tomto datu je členský příspěvek navýšen o 300,- Kč se splatností do 8.11.2019

 

 REGISTRAČNÍ KARTU - obdržíte mailem na vyžádání od tajemníka našeho klubu Václava Podařila: 

 pro update informací vašich změn  - mne, prosím, kontaktujte též e-mailem 

 

2. Blokované hodiny VPK Deep Blue: Bazén & Sauna - každá neděle vždy od 19:30 do 21:30 (případě náhlé výluky - bude avizováno skrze náš web).

 
3. Výše členského příspěvku pro akademický rok 2019/2020 se nemění:

 
Studenti, mající kurz potápění v rámci TV - tedy se zápočtem: členské 1000 Kč/rok  /kurz 5.000,-Kč
                                                                                                                                  - splatný do 31.12.2019/

Studenti - denní studium 2.000 Kč/rok    (s prokázáním studia) 
/kurz 5.500,-Kč - splatný do 31.12.2019/       
 
Pracující a studenti jakéhokoli distančního studia 2.500 Kč/rok  /kurz 6.500,-kč - splatný do 31.12.2019/

Manželé s dvěma dětmi mladších 15ti let 4.000 Kč/rok
 

Platby: na náš účet u KB č. 107-0938900237/0100

 

Prosíme, vždy uvádějte jako variabilní symbol RČ toho, kdo fyzicky čerpá službu. U rodinného členství pak vyberte zástupce, který se nejvíce účastní.

 Vždy také vyplňujte důvod platby – členské, kurzovné, půjčovné, do poznámek k platbě.
 

5. Splatnost: z hlediska hospodaření spolku: nezbytné nejpozději do 31.10.2018

 

Po tomto datu již nelze členský příspěvek uhradit. Neprovedenou platbu našeho aktivního člena pak chápeme jako "zřeknutí se účasti v našich řadách v tomto roce" a budeme se těšit na viděnou třeba v sezónách příštích. Výjimka ve výši platby je stále vnímána jako ojedinělý, vysoce individuální počin. 
 
6. Kurzovné: pro P* pro tento kvalifiikační stupeň, musí být v plné výši uhrazeno nejpozději do 31.12.2019 V případě začlenění se do výcviku již v jeho v průběhu pak nejpozději do čtyř týdnů od podání přihlášky, zapsání se ke kvalifikačnímu stupni v případě studentů. V případě pracujících pak obratem při odeslání registrační přihlášky. U studentů lze tuto platbu rozložit do období dvou po sobě jdoucích měsíců. V případě vážného zdravotního problému v průběhu výcviku, nemožnosti dokončit kurz, vracíme alikvótní část kurzovného. Zde však pouze na základě potvrzení od lékaře). Ceny kurzů i veškeré další důležité informace najdete na našich webových stránkách www.deepblue.cz

Děkuji za Vaši pozornost vůči uvedenému.

Pěkné dny nám všem.

Václav Podařil - tajemník klubu
 
Teorie a praxe pro P* a P** - jaro 2020

Teoretické přednášky pro kvalifikaci CMAS P* se uskuteční na Ústavu patologické fyziologie - termíny se nyní upřesňují, budou sem dány okamžitě po ujednocení.

Místo konání:

U nemocnice 5, Praha 2, 1. patro vpravo. Bude potřeba přijít naprosto včas - vchod se poté zamyká. Počítejte 2-3 hodiny času. Témata budou tato:

Bezpečnostní a výcvikové směrnice, historie potápění, potápěčská výstroj

Fyzika pro potápěče, plánování ponorů, dekompresní tabulky

Anatomie a fyziologie, potápěčské nehody a nemoci

Teoretické přednášky pro kvalifikaci CMAS P** i zde se termíny nyní upřesňují, budou sem dány okamžitě po ujednocení. Uskuteční se na Ústavu patologické fyziologie - U nemocnice 5, Praha 2, 1. patro vpravo. Bude potřeba přijít naprosto včas - vchod se poté zamyká. Počítejte 3-4 hodiny času. Témata budou tato:

Bezpečnostní a výcvikové směrnice s důrazem na kvalifikaci P**, potápěčská výstroj

Fyzika pro potápěče

Dekomprese a plánování ponorů

Anatomie a fyziologie, potápěčské nehody a nemoci

Pak budou mít studenti pár týdnů na přípravu a poté se budou psát písemné testy (pro kvalifikaci P* i P**). S sebou budete potřebovat tužku, kalkulačku a dekompresní tabulky.

Termín praktického semináře z kardiopulmonální resuscitace bude ještě upřesněn.

Zkoušky na volné vodě:

proběhnou na lomu v Trhové Kamenici, a to od: 5.6.2020 Pátek - 10.6.2020 Středa.

 

V závislosti na počtu studentů budou utvořeny turnusy - včas komunikujte se svými instruktory pro zabránění komplikací. Pracující budou mít přednostně možnost skládat zkoušky o víkendu


 
.

.

 
lg huawei nokia samsung samsung vodafone sony casper lg htc refurbished mobiles general asus htc nokia nokia htc turkcell lg samsung htc samsung casper huawei