Důležité upozornění

Ahoj všem :)

Důležité upozornění: nařízení vedení sportovního centra k čistotě bazénu (důvodem je vyšší kyselost vody v poslední době)

!  Všichni lidičky (bez výjimky) se před vstupem do bazénu osprchují. Veškerá potápěčská výbava, rozhodně pak láhve, automatiky - budou před vstupem na bazén omyty ve sprše !

 Děkujeme :-)

  V neděli 20.11.2022 - Výcvik i plavání včetně sauny běží normálně !

 Ahoj všem našim potápníkům i zájemcům o naše služby.

   V případě zájmu o členství, případně kurz či zvýšení kvalifikace na P** kontaktujte mne na 608 641 807

Václav & Martin & tým

  Vlastní registrace do klubu pro nový akademický rok 2022/2023

    Podmínky členství     

  1. Členem klubu s nárokem na čerpání veškerého námi poskytovaného servisu může být pouze ten, kdož má řádně splacen členský příspěvek v určené výši a v řádném termínu.

  

 Členský poplatek v odpovídající výši musí být zaplacen v časové lhůtě uvedené níže, ideálně ihned po potvrzení Vaší registrace tajemníkem klubu:

 

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  U stávajících členů do 30.10. - nejpozději však do 10.11.2022, a to pro všechny členy !


Po tomto datu je členský příspěvek navýšen o 350,- Kč

 


2. Blokované hodiny VPK Deep Blue: Bazén & Sauna - každá neděle vždy od 19:30 do 21:30  hod.

    (v případě náhlé výluky - bude avizováno skrze náš web)

 

3. Výše členského příspěvku pro akademický rok 2022/2023 níže: 
 

 
Studenti UK - Členské v rámci TV se zápočtem: kurzovné 7.800,- Kč  do 10.11. (lze 2 x 3900,-Kč, platba 2: do 31.12.2022/

Studenti - denní studium 2.700,- Kč/rok    (s prokázáním studia)              
/ kurz 6.700,- Kč - splatný do 31.12.2022/       
 
Pracující a studenti jakéhokoli distančního studia 3.500,- Kč/rok               / kurz 8.700,- Kč - splatný do 31.12.2022/

Manželé s dvěma dětmi mladších 15ti let 5.400,- Kč/rok
    
4. 

Platby: na náš účet u KB č.: 107-0938900237/0100

 

Prosíme, vždy uvádějte jako variabilní symbol RČ toho, kdo fyzicky čerpá službu. U rodinného členství pak vyberte zástupce, který se nejvíce účastní.

 Vždy také vyplňujte důvod platby – členské, kurzovné, půjčovné, do poznámek k platbě.
 

Po níže uvedeném datu již nelze členský příspěvek uhradit. Neprovedenou platbu našeho aktivního člena pak chápeme jako "

 5.                    Splatnost členského poplatku: z hlediska hospodaření spolku: nezbytné nejpozději do 10.11.2022 

zřeknutí se účasti v našich řadách v tomto roce" a budeme se těšit na viděnou třeba v sezónách příštích. Výjimka ve výši platby je stále vnímána jako ojedinělý, vysoce individuální počin. 
 
 
6. Kurzovné: pro P* pro tento kvalifiikační stupeň, musí být v plné výši uhrazeno nejpozději do 31.12.2022 V případě začlenění se do výcviku již v jeho v průběhu - nejpozději do čtyř týdnů od podání přihlášky od zapsání se ke kvalifikačnímu stupni v případě studentů.

 
V případě pracujících pak ideálně obratem, po odeslání registrační přihlášky. U studentů lze tuto platbu rozložit do období dvou po sobě jdoucích měsíců. V případě vážného zdravotního problému v průběhu výcviku, nemožnosti dokončit kurz, vracíme alikvótní část kurzovného. Zde však pouze na základě potvrzení od lékaře).
 
 

Teoretické přednášky pro kvalifikaci CMAS P* & P**

Místo konání:

Neděle před bazénem, a to v zasedačce vlevo hned za vstupním vchodem do objektu hostivařského centra

Od 17:30 - 19:15 hod. - poté normálně výcvik - potápění na bazénu 

Termíny a témata:

.3. Bezpečnost, Úvod - bezpečnostní a výcvikové směrnice, historie potápění, potápěčská výstroj
.3. Potápěčská výstroj
.3. Fyzika pro potápěče
.3. Zdravověda - anatomie a fyziologie, potápěčské nehody a nemoci
.4. Dekomprese - plánování ponorů, dekompresní tabulky
.4. Počítání a ukázkové testy 

Poté bude pár týdnů na přípravu po nichž budou následovat písemné testy (je pravděpodobné, že přímo na Trhové Kamenici, nebude-li určeno jinak). S sebou budete potřebovat tužku, kalkulačku a dekompresní tabulky.

Termín praktického semináře z kardiopulmonální resuscitace bude ještě upřesněn.

 

Zkoušky na volné vodě

proběhnou na lomu v Trhové Kamenici:

Pá. 26.5. - Pá 2.6.2023

 

 V závislosti na počtu studentů budou utvořeny turnusy - včas komunikujte se svými instruktory pro zabránění komplikací. Pracující budou mít možnost, přednostně skládat zkoušky o víkendu.

 

  Provoz našeho spolku za nouzového stavu:

Z hlediska výnosu vlády ČR, MZČR veškeré naše sportovní aktivity jsou dostupné za dodržení dle níže uvedeného: Mimořádného opatření:

 

narizeni


 
 Děkujeme za pochopení  

 Václav & Martin a tým

 

Děkuji za Vaši pozornost vůči uvedenému.

Pěkné dny nám všem.

Václav Podařil - tajemník klubu