Půjčovna výstroje
Chcete se potápět, ale nemáte ještě vlastní výstroj? Členové klubu mají možnost využít naší půjčovny.
Před samotným zapůjčením výstroje je nezbytné provést následující kroky:
 1. pečlivě prostudovat výpůjční podmínky;
 2. ověřit, zda v požadovaném termínu nebude klubová akce;
 3. řádně vyplnit "výpůjční formulář" a odeslat odpovědné osobě (Pavel Soukup: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript );
 4. po potvrzení výpůjčky vytisknout odeslaný formulář a přinést jej do skladu k převzetí materiálu.
Výpůjční podmínky jsou následující:
 1. Materiál si mohou vypůjčit pouze platní členové klubu.
 2. Na jednoho člena klubu může být zapůjčen pouze jeden komplet. 
 3. V případě, že je výstroj vyzvedávána za jiného člena klubu, bude tento člen také uveden ve formuláři a bude plně zodpovídat za zapůjčený materiál. 
 4. Materiál si můžete zarezervovat dopředu na konkrétní datum. 
 5. Vyplněný formulář s požadovanou výstrojí zašlete pověřené osobě (Pavel Soukup) s dostatečným předstihem, tj. alespoň 7 dní předem. 
 6. Den zapůjčení se do součtu dnů nezapočítává, den vrácení se započítává. 
 7. V případě poškození zapůjčeného materiálu má člen povinnost uhradit náklady spojené s opravou. 
 8. V případě ztráty zapůjčeného materiálu má člen povinnost tento materiál v plné výši uhradit. 
 9. V případě vrácení neodsoleného nebo jinak znečištěného materiálu bude účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,-Kč.
 10. V případě, že vrácená tlaková lahev bude mít méně než 30barů, bude účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč.
 11. Při nedodržení dohodnutého termínu vrácení bez předchozí včasné domluvy bude účtována dvojnásobná sazba půjčovného za každý další den. 
 12. Příspěvek na materiál se platí hotově a přesnou sumou v den vrácení výstroje. Platba převodem na klubový účet je možná po domluvě; v takovém případě je však nutné bezodkladně zaslat potvrzení o provedeném příkazu k úhradě správci skladu. V případě prodlení s platbou delší než 7 kalendářních dní ode dne vrácení, zaplatí člen klubu také smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. V případě prodlení delšího než 30 dní ztrácí člen klubu nárok na využívání služeb půjčovny vybavení. 
 13. Při zapůjčení materiálu na dobu delší 12 dní je sleva 15% z celkové částky. 
 14. Při zapůjčení materiálu za účelem tréningu na bazénu mimo řádný výcvik se účtuje 300,- Kč za zapůjčený komplet.
 15. Organizátor víkendové akce, které se zúčastní alespoň dva potapěči s kvalifikací P*, má nárok na bezplatné zapůjčení výstroje a naplnění vzduchu. 
 16. Přednost v rezervaci mají klubové akce před individuálními. Seznam a termíny plánovaných akcí naleznete na klubovém webu. 
 17. Výše půjčovného pro klubové akce bude stanovena vedoucím dané akce. 
 18. Materiál vydává a příjímá Pavel Soukup ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 773999132). V jeho nepřítomnosti jej zastupuje Luděk Šefc ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo Martin Zajac ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). 
Cenu za půjčení výstroje snadno spočítáte vyplněním přiloženého formuláře. Studentům nabízíme příznivější ceny. 
Kontakt na spravce skladu: Pavel Soukup, tel. 773999132
 
Formuláře ke stažení: