Kurz CMAS P***

Charakteristika P***:

Plně vycvičený a zkušený potápěč, schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. 

Poznámka: Maximální kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera. S touto kvalifikací se můžete se účastnit nejnáročnějších specializačních kurzů, případně se ucházet také o instruktorskou kvalifikaci.
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z teoretických a praktických znalostí získaných v kurzu, Vám bude udělena mezinárodní kvalifikační karta potápěč CMAS P***. 

Požadavky:

Podmínkou účasti na výcviku je věk minálně 18 let a být držitelem kvalifikačního stupně P** CMAS nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určeného SPČR, zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře ne starší než 1 rok – doporučujeme speciální potápěčskou prohlídku, bližší info zde), potápěčská výstroj odpovídající rozsahem a účelem tomuto kurzu. 
Do udělení kvalifikace CMAS P*** musí potápěč uskutečnint nejméně 60 ponorů ve volné vodě z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách a získat osvědčení z poskytování resuscitace (viz kurs oxygen provider).

Cena:

Studenti  6.300,- Kč (s prokázáním denního studia) 

Pracující  8.000,- Kč  (pracující a studenti jakéhokoli distančního studia)  

Cena zahrnuje:

Výuku praktickou i teoretickou (6 přednášek - viz Aktuality, seminář první pomoci) v průběhu celého kurzu. Zapůjčení potápěčské výstroje pokud nemáte vlastní - plicní automatika a manometr, kompenzační vesta (jacket), tlaková láhev, dekompresní bóje, plnění tlakových lahví, kompas, potápěčský počítač, neoprenové obleky a zátěžové opasky pro výcvik ve volné vodě. Ubytování na lokalitě při výcviku na volné vodě. Vystavení mezinárodně platné kvalifikační karty.

Cena nezahrnuje:

ABC (maska, dýchací trubice, ploutve) a nůž. Kurs oxygen provider je třeba absolvovat zvlášť. Každý účastník musí mít vlastní ABC, a pro výcvik na volné vodě vlastní neoprénové rukavice a botičky, dále potápěčský počítač, kompas a dekompresní bóji - ohledně výstroje a možných slevách je možno se poradit předem u nás. Předpokládáme však, že to s potápění myslíte vážně, a většinu výstroje již máte :-). V ceně nejsou zahrnuty členské příspěvky, viz sekce O nás.
Podrobnosti k výcviku viz Výcvikové směrnice SPČR
 
Pro přihlášení na tento kurz kontaktujte našeho tajemníka Václava Podařila na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript