Pojďte se s námi potápět

Výcvik pro nejen studenty!

Kurzy v systému CMAS

Získejte nebo rozšiřte svou kvalifikaci.

Každou neděli pohoda na bazénu

Potápění s přístrojem, freediving, plavání, sauna a nakonec .... pivo.

Kurz CMAS P**

Charakteristika P**:

Plně vycvičený potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů bez omezení (pro ponory se vzduchem do max. 40 metrů), s potápěčem s kvalifikací Potápěč CMAS P* pak do hloubek do 20m.

S průkazem potápěče se dvěma hvězdami vám zpravidla nebudou nikde činit žádné potíže i na náročnějších lokalitách. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Nitrox, potápění pod ledem, atd.)

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z ověření teoretických a praktických znalostí získaných v kurzu, Vám bude udělena mezinárodní kvalifikační karta potápěč CMAS P**.

Požadavky:

Podmínkou účasti na výcviku je věk minimálně 15 let (nezletilý s písemným souhlasem rodičů) a být držitelem kvalifikačního stupně P* CMAS nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určeného SPČR. Zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře ne starší než 1 rok). Doporučujeme speciální potápěčskou prohlídku, plavecká zdatnost.

Do udělení kvalifikace CMAS P** musí potápěč uskutečnit nejméně 20 ponorů ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek.

Cena:

Studenti 8.000,- Kč (mající kurz potápění v rámci TV - tedy se zápočtem)

Studenti 6.500,- Kč (s prokázáním denního studia)

Pracující 8.600,- Kč (pracující a studenti jakéhokoli distančního studia)

Cena zahrnuje:

Výuku praktickou i teoretickou (5 přednášek - viz Aktuality, seminář první pomoci) v průběhu celého kurzu. Zapůjčení potápěčské výstroje - plicní automatika a manometr, kompenzační vesta (jacket), tlaková láhev, dekompresní bóje, plnění tlakových lahví na bazénovou část výcviku plus kompas, potápěčský počítač, neoprenový oblek a zátěžový opasek pro výcvik ve volné vodě. Ubytování na lokalitě při výcviku na volné vodě. Vystavení mezinárodně platné kvalifikační karty.

Cena nezahrnuje:

ABC (maska, dýchací trubice, ploutve) a nůž. Každý účastník musí mít vlastní ABC, na výcvik na volné vodě pak vlastní neoprenové rukavice a botičky - ohledně výstroje a možných slevách je možno se poradit předem u nás. V ceně kurzu nejsou zahrnuty členské příspěvky.

Podrobnosti k výcviku viz Výcvikové směrnice SPČR

Pro přihlášení na tento kurz kontaktujte našeho tajemníka Václava Podařila na: vaclav.podaril@seznam.cz