Pojďte se s námi potápět

Výcvik pro nejen studenty!

Kurzy v systému CMAS

Získejte nebo rozšiřte svou kvalifikaci.

Každou neděli pohoda na bazénu

Potápění s přístrojem, freediving, plavání, sauna a nakonec .... pivo.

Staňte se členem

registrace do klubu pro: Akademický rok 2023/2024

 1. Členem klubu (s nárokem na čerpání veškerého námi poskytovaného servisu) může být pouze ten, kdo uhradí členský příspěvek v řádném termínu - do 31.10.2023. Po tomto datu je členský příspěvek navýšen o 350,- Kč za správní administraci

 2. Výše členského příspěvku pro studenty denního studia se zápočtem pod fakultou UK:

  Studenti UK – mají kompletní kurz v rámci TV se zápočtem za 8.600,- Kč

 3. Výše členského příspěvku a kurzovného pro:
  Studenti - denní studium (s prokázáním studia) 2.970,- Kč/rok Kurz: 7.000,-Kč
  Pracující, studenti jakéhokoli distančního studia (Bc., Mgr.) 3.900,- Kč/rok Kurz 9.000,-Kč
  Manželé s dvěma dětmi do 15 let věku 6.600,- Kč/rok

  Výše členského příspěvku při pozdějším nástupu do spolku (po 20.1. daného roku) je o 30% nižší pro nezápočtové studenty, pracující , rodiče s dětmi. Cena kurzu se nemění.

 4. Kurzovné: pro zápočtové studenty P* a P** - pro tyto kvalifiikační stupně musí úhrada proběhnout do jeho plné výše nejpozději do 31.12.2023

  V případě pracujících je celá finanční částka za kurz splatná obratem, po potvrzení zaslané registrační přihlášky tajemníkem. Platbu lze uskutečnit dohromady s členským příspěvkem.

  V případě vážného zdravotního problému v průběhu výcviku, nemožnosti dokončit kurz, vracíme alikvótní část kurzovného. Zde však pouze na základě lékařského potvrzení.

 5. Platby: na náš účet u KB č.: 107-0938900237/0100

  Prosíme, vždy uvádějte do variabilního symbolu RČ toho, kdo fyzicky čerpá službu. U rodinného členství pak uveďte zástupce, který se nejvíce účastní.

  Prosíme, vždy také vyplňujte předmět platby – členské, kurzovné, půjčovné, do poznámek k platbě.