Pojďte se s námi potápět

Výcvik pro nejen studenty!

Kurzy v systému CMAS

Získejte nebo rozšiřte svou kvalifikaci.

Každou neděli pohoda na bazénu

Potápění s přístrojem, freediving, plavání, sauna a nakonec .... pivo.

Kurz CMAS P*

Charakteristika P*:

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora hlouběji.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z ověření teoretických a praktických znalostí získaných v kurzu, Vám bude udělena mezinárodní kvalifikační karta potápěč CMAS P*.

Požadavky:

Podmínkou účasti na výcviku je věk minimálně 14 let (nezletilý s písemným souhlasem rodičů), zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře ne starší než 1 rok – doporučujeme absolvovat speciální potápěčskou prohlídku), plavecká zdatnost.

Cena:

Studenti 8.600,- Kč (mající kurz potápění v rámci TV - tedy se zápočtem)

Studenti 7.000,- Kč (s prokázáním denního studia)

Pracující 9.000,- Kč (pracující a studenti jakéhokoli distančního studia)

Cena zahrnuje:

Výuku praktickou i teoretickou (5 přednášek - viz Aktuality, seminář první pomoci) v průběhu celého kurzu. Zapůjčení potápěčské výstroje - plicní automatika a manometr, kompenzační vesta (jacket), tlaková láhev, plnění tlakových lahví na bazénový výcvik, dále neoprenový oblek a zátěžový opasek pro výcvik ve volné vodě. Ubytování na lokalitě při výcviku na volné vodě. Vystavení mezinárodně platné kvalifikační karty.

Cena nezahrnuje:

ABC (maska, dýchací trubice, ploutve). Každý účastník musí mít vlastní ABC, pro výcvik na volné vodě pak vlastní neoprenové rukavice a botičky. Vhodnou výstroj vám doporučí naši instruktoři.

Podrobnosti k výcviku viz Výcvikové směrnice SPČR

Pro přihlášení na tento kurz kontaktujte našeho tajemníka Václava Podařila na: vaclav.podaril@seznam.cz