Pojďte se s námi potápět

Výcvik pro nejen studenty!

Kurzy v systému CMAS

Získejte nebo rozšiřte svou kvalifikaci.

Každou neděli pohoda na bazénu

Potápění s přístrojem, freediving, plavání, sauna a nakonec .... pivo.

Kurz CMAS P***

Charakteristika P***:

Plně vycvičený a zkušený potápěč, schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat sdozorem nad účastníky potápěčského výcviku.

Poznámka: Maximální kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera. S touto kvalifikací se můžete se účastnit nejnáročnějších specializačních kurzů, případně se ucházet také o instruktorskou kvalifikaci.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z teoretických a praktických znalostí získaných v kurzu, Vám bude udělena mezinárodní kvalifikační karta potápěč CMAS P***.

Požadavky:

Podmínkou účasti na výcviku je věk minálně 18 let a být držitelem kvalifikačního stupně P** CMAS nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určeného SPČR. zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře ne starší než 1 rok). Zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře ne starší než 1 rok). Potápěčská výstroj odpovídající rozsahem a účelům tomuto kurzu.

Do udělení kvalifikace CMAS P*** musí potápěč uskutečnint nejméně 60 ponorů ve volné vodě z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách a získat osvědčení z poskytování resuscitace (viz kurs oxygen provider).

Cena:

Studenti 6.700,- Kč (s prokázáním denního studia)

Pracující 8.700,- Kč (pracující a studenti jakéhokoli distančního studia)

Cena zahrnuje:

Výuku praktickou i teoretickou (6 přednášek - viz Aktuality, seminář první pomoci) v průběhu celého kurzu. Zapůjčení potápěčské výstroje pokud nemáte vlastní - plicní automatika a manometr, kompenzační vesta (jacket), tlaková láhev, dekompresní bóje, plnění tlakových lahví, kompas, potápěčský počítač, neoprenový oblek a zátěžový opasek pro výcvik ve volné vodě. Ubytování na lokalitě při výcviku na volné vodě. Vystavení mezinárodně platné kvalifikační karty.

Cena nezahrnuje:

ABC (maska, dýchací trubice, ploutve) a nůž. Každý účastník musí mít vlastní ABC, a pro výcvik na volné vodě vlastní neoprénové rukavice a botičky, dále potápěčský počítač, kompas a dekompresní bóji - ohledně výstroje a možných slevách je možno se poradit předem u nás. Předpokládáme však, že to s potápění myslíte vážně, a většinu výstroje již máte :-). V ceně nejsou zahrnuty členské příspěvky.

Kurz oxygen provider je třeba absolvovat zvlášť.

Pro přihlášení na tento kurz kontaktujte našeho tajemníka Václava Podařila na: vaclav.podaril@seznam.cz